Головна сторінка сайту гімназії "Діалог" > Новини > Взаємодія гімназії «Діалог» з вищими навчальними закладами

Взаємодія гімназії «Діалог» з вищими навчальними закладами


12.12.2017, 11:03

Гімназія «Діалог» тісно взаємодіє з такими вищими навчальними закладами як:

 1. Університет економіки та права «КРОК»;
 2. Національний університет харчових технологій:
 3. Київський національний університет будівництва та архітектури;
 4. Київський національний університет культури та мистецтв;
 5. Національний авіаційний університет;
 6. Київський національний торговельно-економічний університет;
 7. Київський університет ринкових відносин;
 8. Київський університет ім.. Бориса Грінченка;
 9. Навчально-науковий інститут підготовки кадрів громадської безпеки та психологічної служби Національної академії внутрішніх справ;
 10. Міжрегіональна Академія управління персоналом;
 11. Національна академія статистики та аудиту;
 12. Інститут інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія»;
 13. Інститут педагогіки НАПН України;
 14. Київський міжнародний університет;
 15. Київський національний університет внутрішніх справ;
 16. Міжнародний фінансово-економічний інститут;
 17. Університет «Києво-Могилянська Академія»;
 18. Міжрегіональна Академія управління персоналом;
 19. Державний університет телекомунікацій;
 20. Національний університет біоресурсів і природокористування України;
 21. ВНЗ – Sopocka Szkola Wyzsza, м. Сопот, Польша.

Повернутися назад