Головна сторінка сайту гімназії "Діалог" > Новини > ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕСТУ З ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕСТУ З ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ


16.11.2012, 12:28

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕСТУ З ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ

   Зміст тесту визначається на основі Програми зовнішнього незалежного оцінювання з французької мови (затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, додатки № 3 і 3.2 до наказу № 791 від 14.07.2011 р.).
   Загальна кількість завдань тесту – 43.
   На виконання тесту відведено 120 хвилин.

   Тест складається з трьох частин:
      - Читання.
      - Використання мови.
      - Письмо.

   У тесті з французької мови використовуються завдання трьох форм:
1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№1–16, 23–42). До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт вибрав і позначив правильну відповідь у бланку відповідей А.
2. Завдання на заповнення пропусків у тексті (№17–22). У завданнях пропонується доповнити абзаци/речення в тексті реченнями/частинами речень, словосполученнями/словами із поданих варіантів. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт обрав і позначив правильний варіант відповіді у бланку відповідей А.
3. Завдання з розгорнутою відповіддю (№43). Завдання передбачає створення абітурієнтом на бланку відповідей Б власного висловлення у письмовій формі відповідно до запропонованої комунікативної ситуації.

   Схеми оцінювання завдань тесту з французької мови:
1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюється в 0 або 1 тестовий бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.
2. Завдання на заповнення пропусків у тексті оцінюється в 0 або 1 тестовий бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.
3. Завдання з розгорнутою відповіддю оцінюється від 0 до 14 тестових балів за такими критеріями:
а. Змістове наповнення (опрацювання трьох умов, зазначених у комунікативній ситуації)
а1 – перша умова: 0, 1 або 2 тестових бали.
а2 – друга умова: 0, 1 або 2 тестових бали.
а3 – третя умова: 0, 1 або 2 тестових бали.
b. Структура тексту та зв’язність
b1 – зв’язність, наявність з’єднувальних елементів у тексті: 0, 1 або 2 тестових бали.
b2 – відповідність письмового висловлення заданому формату (твір, лист (особистий, діловий), оголошення, записка тощо): 0, 1 або 2 тестових бали.
c. Використання лексики (лексична наповнюваність, володіння лексичним матеріалом): 0, 1 або 2 тестових бали.
d. Використання граматики (морфологія, синтаксис, орфографія): 0, 1 або 2 тестових бали.

   Увага!
1. Якщо абітурієнт отримує оцінку 0 тестових балів за критерій а. Змістове наповнення, то в такому випадку вся робота оцінюється в 0 тестових балів.
2. Якщо учасник тестування отримує оцінку 0 тестових балів за критерій с. Використання лексики або d. Використання граматики, то в такому випадку вся робота оцінюється в 0 тестових балів.
3. Якщо абітурієнт не приступав до виконання завдання, власне висловлення вважається ненаписаним і вся робота оцінюється в 0 тестових балів.

   Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту з французької мови, – 56.


Повернутися назад